Sokol Čáslav
Sokol Čáslav
Masarykova 471/34, 286 01 Čáslav
Masarykova 471/34, 286 01 Čáslav
Aktuality
Úvodem

Sokol spojuje společnou myšlenkou a prací příslušníky všech vrstev, všech povolání a všech politických stran a církví, muže i ženy, staré i mladé.  Sokolská tělesná výchova ,metodicky vedená a soustavně pěstovaná, má veliký význam pro tělesné zdokonalení a zdraví. Působí blahodárně na celého člověka, tělesně i duševně – zvyšuje jeho obratnost , odvahu, sebevědomí, sílu vůle a zvyšuje celkovou zdatnost. Základní tělesná výchova je pilířem této sokolské výchovy. Je to pravidelná, všestranná , zdravotně a výchovně hodnotná a všem přístupná tělovýchovná činnost v tělocvičně na hřišti i v přírodě. 

Sokolská činnost se koná ve službě a ve prospěch národa, k udržení a rozvoji jeho nejlepších vlastností a tradic. Sokol podporuje přátelství mezi národy, založené na vzájemné úctě, na podkladě stejných práv pro všechny a na činnosti ve prospěch lidstva. Sokol proto považuje za přední úkol svých snah vypěstovat u svého členstva silný pocit občanského sebevědomí, úctu a vážnost k vlastnímu národu a tím ke zvýšenému vědomí povinnosti k němu a odpovědnosti za jeho osudy, rozvoj a svobodu.  

Úcta k pravdě a životní opravdovosti, láska k práci a vytrvalosti, osobní ukázněnost a nezištnost, mají být samozřejmými vlastnostmi příslušníků Sokola, stejně jako věrnost danému slovu, plnění všech povinností, úcta k osobnosti druhého a k nedotknutelnosti cizí cti a cizího majetku.