Sokol Čáslav
Sokol Čáslav
Masarykova 471/34, 286 01 Čáslav
Masarykova 471/34, 286 01 Čáslav
OBNOVA SOKOLOVNY

Sokol Čáslav se snaží podnítit snahu o celkovou památkovou a technickou obnovu historické budovy. Jelikož se jedná o značné finanční prostředky je nutný zájem , ale  i spoluúčast  dalších institucí a složek státu. Vedle pravidelné údržby a dílčích stavebních úprav se jednota s pomocí města Čáslav rozhodla vyhotovit dokumentace stávajícího stavu. Tato dokumentace je prvním krokem k tomuto dlouhodobému cíli. Naším dalším krokem bude  zpracování investičního záměru a studie proveditelnosti záměru. Jsme si vědomi umělecko-historické hodnoty secesní budovy sokolovny a této obnovy se chceme aktivně zúčastnit.

Další krok za námi. Rozhodně ten nejsnazší.

Naše Jednota pořídila s finančním přispěním města Čáslav zadávací dokumentaci k projektovým pracím na obnovu budovy Sokolovny. Je to pouhý začátek dlouhé cesty k celkové rekonstrukci pro veřejnost tak důležitého sportoviště v centru města. Nalézt finanční prostředky na zpracovaní projektové dokumentace bude dalším úkolem nejen pro nás Sokoly. Sokol Čáslav jako nezisková organizace, která je založená pouze na dobrovolné práci svých členů, se bez podpory široké veřejnosti neobejde. Prosíme vás tedy o pomocnou ruku v našich snahách, které nejsou motivované osobním zájmem ani ziskem a slávou, ale jsou myšlené pro prospěch nás všech a především dětí.